КОИ СМЕ НИЕ

Българската асоциация за премествания /БАП/ включва фирми за премествания, обединени около общи интереси.

Създадена е с цел да защитава членовете си и професионалния отрасъл на преместванията, да утвърждава локалното и международно преместване като дейност, да поддържа организация, чрез която да се координират усилията за развитието на отрасъла.

БАП търси равнопоставеност на по-големите и по-малките фирми между международните и националните. Асоциацията представлява членовете си пред български, чуждестранни и международни институции и организации и защитава техните права и интереси. С поставените цели, отговорности и професионална етика се стреми към повишено качество на извършваната дейност.Контакти

Моля отговорете на следния въпрос:

13 + 4 е равно на?

* всички полета са задължителни

Карта на сайта: