Какво представлява Етичния Кодекс.

Кодексът за дейността на Българската асоциация по преместванията е единственият кодекс в сферата на преместванията.
Всички членове на БАП спазват кодекса, който определя стандартите на услугата, която ще получите, качеството на използваните материали, стандартите за превозните средства и складовете, изискванията за обучение на персонала и какво ще се случи, ако нещо не е наред. Най-важното е, че кодексът изисква от дружествата по преместванията, които са членове на БАП, винаги да се отнасят любезно и отзивчиво към Вас.

Всеки член на БАП поема следните основни ангажименти:

Ние обещаваме да се отнасяме с Вас честно и справедливо и да поддържаме всички стандарти, предвидени в Кодекса. Нашите основни ангажименти са:
• нашите рекламни и промоционални материали да са ясни и да не съдържат подвеждаща информация;
• да Ви предоставяме ясно описание, цена и график на работата;
• да предложим застраховка или други възможности за защита;
• ясно да разясним нашата отговорност при повреда или загуба, срокове за предявяване на претенции, както и отмяна/отлагане на права и такси;
• да осигурим персонал, който е любезен, компетентен и подготвен да извърши услуга, отговаряща на висок стандарт;
• своевременно и отзивчиво да стремим да разрешаваме нещата, които не са наред;
• да публикуваме настоящия Кодекс, да осигурим безплатни копия и да обучим персонала си да го прилага на практика.

В случай, че предявите рекламация относно услугата, съответният член на БАП ще положи съответните усилия, за да я разреши справедливо, бързо и ефективно.Контакти

Моля отговорете на следния въпрос:

12 + 13 е равно на?

* всички полета са задължителни

Карта на сайта: