Как да изберем фирма за преместване?

Не разчитайте само на една фирма, а потърсете няколко добре известни на пазара. Поискайте среща с представители на съответните компании, които сте избрали и преценили, че са достатъчно надеждни и доказали се като професионалисти в преместванията. Разбира се, най-добрият начин е да се спрете на препоръка от Ваш познат.

-преместване на жилището

След добре обмисленият избор на фирма, следва да се направи оглед на жилището, за да се формира цената на услугата, както и да се създаде контакт и взаимно опознаване между страните. Цената е въз основа на количеството мебели, тяхната големина, вид и специфика, необходимостта от демонтаж и опаковане, вида на опаковъчните материали, разопаковане, сглобяване, етажи, наличие на асансьор, възможното количество, което ще се свали и качи с него, количеството на свалените по етажи мебели, транспорт, разстояние. Всеки допълнителен труд и опаковъчни материали, свързани с гореспоменатите дейности, повишават разходите за изпълнение, а оттам оказват влияние върху стойността на услугата. Добре е условията по преместването да бъдат описани в писмен договор между страните, което допълнително придава сериозност при изпълнението на поетите ангажименти.

При причинени щети на мебели и лични вещи, в процеса на преместване, от страна на фирмата-изпълнител, същите се възстановяват за сметка на фирмата, но изрично и само тогава, когато това е залегнало в писменият договор подписан между страните и крайната цена е съобразена с поемане на евентуални щети. При липса на възражения от страна на клиента по изпълнение на преместването, следва разплащане между страните.

-преместване на офиса 

Наличието на много и разнообразни офис оборудване и техника налага да се подходи изключително внимателно по време на преместването. След избор на фирма и още по време на огледа представителят на фирмата по преместването трябва да се запознае с най-малките подробности около предстоящите дейности. Цената на услугата се формира въз основа опаковането на компютри, монитори, телефони, факсове, принтери, ксерокси, лични вещи на служителите, архив и налична документация, демонтажни и опаковъчни дейности на офис оборудване, бюра контейнери шкафове, парични каси, метални шкафове, наличие и липса на асансьор, етажи и т.н. В предлаганата крайна цена са включени опаковъчни материали и при желание от фирмата-инвеститор, мебелите и техниката могат да бъдат застраховани срещу евентуални щети при преместване. В предварително оформения договор между страните е описан вида и начина на плащане и  сроковете за изпълнение на поръчката. След изпълнение на услугата и при липса на възражение от страна на клиента следва разплащане между страните.

-международно преместване

Международното преместване налага най-малко месец предварително планиране. От страна на фирмата за премествания се изисква добра организация, включваща надлежно оформени документи, застраховка, качествени опаковъчни материали и др. След направения оглед, се предлага цена и се оформя договор, с описани всички условия по преместването, който се подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните.

След разтоварване и проверка от страна на клиенти за щети и повреди, ако няма такива, договорните  отношенията се прекратяват. При установени повреди и ако това е записано в условията по договора, щетите се отстраняват в зависимост от уговорката. Как да изберем фирма за преместванеКонтакти

Моля отговорете на следния въпрос:

3 + 10 е равно на?

* всички полета са задължителни

Карта на сайта: