КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА БАП

В съответствие с Устава на Асоциацията приемане на член се допуска, само ако:
– кандидатът е подал писмена молба за членство, подкрепена от Комисията по членство (определена с единодушие от Управителния съвет), и Управителният съвет е одобрил молбата с мнозинство от най-малко 4 (четири) гласа.

Когато кандидатстват за членство в Асоциацията, кандидатите посочват всички търговски наименования, които те използват, както и тези, използвани от свързаните с него дружества, във връзка с дейности по премествания.Контакти

Моля отговорете на следния въпрос:

18 + 10 е равно на?

* всички полета са задължителни

Карта на сайта: