ЗАЩО ДА СТАНА ЧЛЕН НА БАП

Българската асоциация по преместванията е създадена в полза на своите членове. Целите, които си е поставила е да защитава интересите им, да подобрява репутацията на професионалния отрасъл на преместванията, да координира развитието на отрасъла, да поема инициативи за обективно и реалистично формиране на функциите и отговорностите в бранша, повишаване на качеството и възможностите за сътрудничество в областта на преместванията, развиване и създаване на тесни връзки с организации в други сфери на дейност, да утвърждава високи професионални стандарти сред членовете си и да предлага норми за професионална етика, да представлява членовете си пред български чуждестранни и международни институции и организации и да защитава техните права и интереси.Контакти

Моля отговорете на следния въпрос:

20 + 19 е равно на?

* всички полета са задължителни

Карта на сайта: